Gestructureerd werken aan innovatie met je medewerkers

Een gestructureerd innovatie programma om met eigen medewerkers ideeën te genereren, te testen, te verbeteren én in praktijk te brengen. Voor organisaties die willen werken aan concrete innovaties.

Met dit programma creeer je

Nieuwe diensten, producten, processen, samenwerkingen en business modellen

Grip op innovatie (perspectief management, finance & control HRM, business development) op basis van duidelijke KPI's

Meer betrokken en ondernemender medewerkers

Gefaseerde ontwikkeling: van idee, via gestructureerde testen daadwerkelijk in praktijk gebracht