Met deze scan

        

  • Weet je wat je sterke en zwakke punten zijn m.b.t. innovatie         
  • Krijg je tenminste 10 concrete vervolgacties aanbevolen         
  • Weet je waar werk aan de winkel is, zowel de harde als zachte kant   
  • Kun je gericht investeren in verbetering van innovatiekracht  
  • Ben je voorbereid op het starten van innovatieprogramma’s