The Green Business Challenge

Van denken naar doen

Bij BBENG vinden we het heel normaal dat we partijen bij elkaar brengen die elkaar niet automatisch vinden. Met als doel om het verschil te maken in de duurzame transities waar we allemaal mee te maken hebben. Maar dat is eigenlijk best bijzonder. In The Green Business Challenge kwam het allemaal bij elkaar; kennisinstellingen, bedrijven en overheid die samenwerken met de nieuwe generatie gamechangers aan concrete vraagstukken waar de ondernemer vervolgens direct mee aan de slag kan.  

Even terugspoelen: begin 2021 begonnen we met een voorzichtig idee: "Zou het niet cool zijn als we de dingen die we doen met circulaire ondernemers en bedrijven, studenten én de passie voor ondernemerschap kunnen combineren met iets internationaals?” Na vele sessies was The Green Business Challenge geboren: teams van internationale studenten gaan een week lang aan de slag met échte vraagstukken uit de markt, om zo te komen tot groene businessmodellen. Maar niet alleen dat; de teams eten, slapen én reizen duurzaam.  

In november 2021 heeft The Green Business Challenge haar succesvolle debuut gemaakt met als resultaat blije opdrachtgevers die direct aan de slag konden met de uitkomst en studenten die een life changing event hebben gehad. We zijn enorm trots op wat we hebben bereikt tezamen met de partners die het mede mogelijk gemaakt hebben.  

Hoe dat er uitzag?

De Green Business Challenge in 1 minuut beleven? Bekijk de video!

Join the revolution

Ben je geïnteresseerd om een rol te spelen in de volgende editie? The Green Business Challenge is er voor ondernemers die willen innoveren en verduurzamen én een concreet vraagstuk binnen het thema ‘Circulair’ op de plank hebben liggen. Denk hierbij aan vragen rondom productontwerp, materiaalkeuze, hergebruik en opwaarderen van reststromen, etc. 

Meer weten? 

Neem contact met Eelco of Ruben op!