Kennis- en innovatiemakelaar Klimaatadaptatie

Wat gaat er goed in de regio Groningen en wat kan nog beter?

Klimaatadaptatie; een containerbegrip dat alle disciplines overstijgt. Waar begin je en waar houdt het op? Er is binnen dit thema daarom een grote behoefte aan het leggen van verbindingen en dat betekent simpelweg mensen met elkaar in contact brengen. Met als doel om in actie te komen. Want, als je elkaar niet vindt, vergeet het dan maar. Dan blijven ideeën op de plank liggen. Als kennis- en innovatiemakelaar is dat précies de rol die BBENG op zich heeft genomen rondom het thema klimaatadaptatie in Groningen.

Bond van Doorpakkers

Nanko Brattinga: “Thema’s als hittestress, verzilting en wateroverlast zijn bijzonder relevant in onze regio. Er wordt al veel gedaan om oplossingen te implementeren maar er is nog winst te behalen. Het is mijn taak om mensen die elkaar nodig hebben bij elkaar te brengen, daar waar ze elkaar niet automatisch weten te vinden.”

Een mooi voorbeeld van het verbinden is De Bond van Doorpakkers. Deze is min of meer ontstaan tijdens een bijeenkomst van Let’s Gro die in het teken stond van klimaatadaptatie. “Tijdens deze bijeenkomst was er bijvoorbeeld een ondernemer aanwezig die een ‘groene muur’ heeft ontwikkeld en aansluiting nodig had bij partijen die hem ondersteunen bij de doorontwikkeling. Ik heb ervoor gezorgd dat een aantal van die partijen ook aanwezig is. Inmiddels is de ondernemer in gesprek met een producent en heeft een aantal Groninger bedrijven aangeboden om de eerste meters groene muur aan te schaffen.”

"Een volgende bijeenkomst zal gaan over het in de praktijk koppelen van klimaatadaptatie met de energietransitie. Zonnepanelen werken bijvoorbeeld beter als ze gekoeld worden door een groen dak. Hoe mooi zou het zijn als we dat soort koppelkansen in de praktijk gaan toepassen.

Ook gaan we dit jaar aan de slag met het verbinden van internationale en regionale kennis en praktijk. Laten we wel wezen, oplossingen die aan de andere kant van de wereld heel normaal zijn, kunnen ook in onze regio van toepassing zijn. En andersom. Met de aanwezigheid van het Global Centre on Adaptation in Groningen hebben we veel kennis in huis om hiervan gebruik te maken."

Regio Groningen

De regio Groningen wil koploper zijn op klimaatgebied. Dat blijkt zowel uit de bijdrage die de regio levert aan de energietransitie als uit de toenemende hoeveelheid oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering. De regio wil het goede voorbeeld geven en zelf ook klimaatbestendig worden. Juist daarom is het belangrijk om verbinding te faciliteren en zodoende kansen te benutten en uitdagingen te verhelpen.

“Je moet je kunnen verplaatsen in een ander en dat kunnen vertalen naar ‘aan de slag!’ Mensen die elkaar niet automatisch vinden, zullen toch echt moeten samenwerken. Je moet het onbekende opzoeken, dat is best spannend.”

Opdrachtgevers van de Kennis- en innovatiemakelaar Klimaatadaptatie zijn de Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Noorderpoort, Alfa College, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en het Global Center on Adaptation.

Meer weten over dit project? 

Nanko Brattinga

Deze collega's zijn betrokken bij dit project