Ocean Grazer
Ocean Energy for a Sustainable Future

Ocean Grazer

The missing link in energy transition..

De missie van Ocean Grazer is om het ongebruikte potentieel van offshore duurzame energieopwekking te benutten. Ocean Grazer richt zich daarbij op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die het rendement van offshore windparken verbeteren en de energieopbrengst per vierkante kilometer verhogen.

Door de toenemende vraag aan duurzame energie vanuit de markt is er behoefte aan aanvullende duurzame opwekkingscapaciteit, die momenteel vooral door wind- en zonne-energie wordt geleverd. Doordat deze bronnen afhangen van de weersomstandigheden ontstaat er een vraag naar grootschalige energieopslag om het systeem te stabiliseren en vraag en aanbod met elkaar in balans te brengen.

Maarten Goddijn heeft Ocean Grazer ondersteund bij het opstellen van het businessplan en het verkrijgen van financiering.

Meer weten?

Meer weten over Ocean Grazer óf heb je zelf een innovatief idee? Neem contact op met Maarten!