Chemport Industry Campus Emmen

Focus op groene economie

In het licht van slimme specialisatie kiezen de belangrijkste triple helix partners in Emmen al meerdere jaren voor een focus op groene chemie. Het chemische cluster timmert al jaren aan de weg en wint via diverse projecten aan concurrentiekracht. Denk daarbij onder meer aan de ontwikkeling van composteerbaar touw, maar ook gemengde filamenten die op vele manieren kunnen worden gebruikt, onder meer in 3D-printers. De activiteiten concentreren zich vooral op en rond het Emmtec Industry & Business Park (EI&BP). Bovendien is er een goede samenwerking met o.a. NHL Stenden, het Drenthe College, Hondsrug College, Rijksuniversiteit Groningen, en buitenlandse partners waaronder Fraunhofer en Hochschule Osnabruck.

Alhoewel onderwijs en bedrijfsleven goed vertegenwoordigd zijn in Emmen en Chemport Europe, blijkt dat er in de praktijk nog veel ruimte is voor betere samenwerking, Door onderwijs en het bedrijfsleven efficiënter gebruik te laten maken van elkaars krachten houden we de Emmense economie vitaal en kunnen we nog beter integreren in het Noord-Nederlanse ecosysteem voor de groene chemie.

Het onderwijs kan niet zonder input van de bedrijven en bedrijven zijn gebaat bij jong talent en de toevoer van nieuwe kennis. De behoefte wordt sterk gevoeld om de volgende stap te zetten op het Emmtec Industry & Business Park, om de Emmense economie vitaal te houden, en nog beter te integreren in het Noord-Nederlandse ecosysteem voor de groene chemie. Daarvoor is het belangrijk dat alle individuele projecten in een strategie worden gebundeld, op een fysiek herkenbare plek die kennis en innovatie ademt.

Die plek is Chemport Industry Campus Emmen

 

 

Open innovatie omgeving creëren die bedrijfsleven en onderwijs samenbrengt

Met Chemport Industry Campus Emmen creëren we een zichtbare en uitnodigende open innovatie omgeving waardoor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in de groene chemie (verder) kunnen groeien en bloeien, voortbouwend op het huidige ecosysteem en kennisniveau van met name bedrijven gevestigd op of nabij het Emmtec Industry & Businesspark. Zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Open innovatie wordt daarbij gezien als dé sleutel tot duurzaam succes. Speerpunten zijn:

 

·       Een intensievere gezamenlijke kennisontwikkeling;

·       Het aantrekken van talent en personeel;

·       Het toekomstbestendig maken van het huidige personeelbestand;

·       Gezamenlijke positionering en zichtbaarheid;

·       Het laten groeien van het aantal bedrijven en studenten.

 

Als concrete vorm wordt de Chemport Industry Campus Emmen (CICE) verder vormgegeven. Deze moet de komende jaren ontwikkeld worden tot een volwaardige campus rondom innovatieve groene chemie toepassingen om zodoende meer kennis, innovaties, bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren in de regio Zuidoost-Drenthe. Binnen dit project wordt de daadwerkelijke opstart van de CICE en een aantal eerste wapenfeiten daarbij gerealiseerd.

 

Rol van BBENG

Vanuit BBENG is Maarten Goddijn als business developer betrokken bij de ontwikkeling van de Campus Emmen. Vanuit een nauwe samenwerking met de betrokken partijen is zijn rol het aanjagen van het project, het samenbrengen van verschillende partijen en het genereren van nieuwe plannen.

De Campus zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen tot een gebied waar onderwijs, het bedrijfsleven, de chemie en overheden samenkomen, zowel fysiek als door het opstarten van samenwerkingen.


Ben je geïnteresseerd in wat er speelt en wat de volgende stappen zijn? 

Neem dan contact op met Maarten!