In gesprek met: Nanko Brattinga

Purpose of winst?

In een wereld vol wicked problems, systeemverandering, X-curve, grenzen aan de groei, klimaatissues en ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen is het niet moeilijk om je moedeloos te voelen. Zo voel ik me dan ook heus wel af en toe. De problemen waarmee we worden geconfronteerd - of beter gezegd; die we zelf hebben gecreëerd - zijn ingewikkeld en er zijn geen makkelijke oplossingen. We hebben meer verbinding nodig, maar het lijkt af en toe of we ons juist meer terugtrekken op onze zelfgekozen terpen en wierden.

Maar als je goed kijkt, dan zijn er mensen die het verschil aan het maken zijn. Mensen die bewust de verbinding zoeken en die vanuit een interne drive een beweging in gang zetten op een uitdaging die groter is dan 1 persoon aan kan. In het Lauwersmeergebied bijvoorbeeld, daar waar er zekerheid gezocht wordt in de problematiek van verzilting. Of in 't Roegwold, waar oude en nieuwe natuur samenkomen. Of húsketontsje 2.0 in Fryslân.

"Wat zou er gebeuren als je deze personen vraagt te kiezen tussen enerzijds hun bijdrage aan de samenleving en anderzijds brood op de plank? Die vraag is niet te beantwoorden, het een kan niet zonder de ander."

Bij BBENG zien we natuurlijk ook de uitdagingen die er zijn op het gebied van klimaat, energie, grondstoffen en gedrag. Sterker nog, we hebben ervoor gekozen om onze ondernemende vaardigheden en onze focus op innovatie in te zetten om positief bij te dragen aan deze complexe problemen. Om antwoorden te vinden op de vraag hoe het wél kan. We zijn er van overtuigd dat wij een belangrijke rol kunnen spelen in het versnellen van duurzame transities.

En ja, we doen dat in de vorm van een bedrijf. Waar waarde wordt gecreëerd en geld wordt verdiend.

Tegenwoordig wordt er vaker gevraagd naar de Purpose van een bedrijf. Alsof het iets betreft dat los staat van de rest. Bij BBENG is onze intentie om duurzame transities te versnellen juist onlosmakelijk verbonden met de identiteit. En tegelijkertijd beseffen we dat winst zuurstof is voor een gezond bedrijf. Daar handelen we dus ook naar. Met een groeiende groep van bevlogen BBENGels die er stuk voor stuk van overtuigd zijn dat we door ons denken en doen een belangrijke bijdrage leveren.

Waarom we er zijn, wat we beloven én degenen die het doen zijn bij BBENG volgens mij goed opgelijnd met elkaar. En we maken dus ook winst. Purpose, Promise, People ánd Profit.

Tijdens de Veranderdialoog over 'Purpose & Participatie' onder leiding van Dr. Egbert Dommerholt staat onder andere de vraag centraal wat er belangrijker is; winst of purpose? Ik nodig je van harte uit om daarbij aanwezig te zijn op donderdag 8 februari in het House of Connections.

*****
Veranderdialoog: Purpose & Participatie

Donderdag 8 februari gaat Nanko Brattinga samen met o.a. Jacqueline Rietveld (Lector OndernemenNu bij NHL Stenden), Sebastiaan van der Haar (Kwartiermaker Circulair Bouwen bij de Gemeente Groningen), Liesbeth van de Wetering (Programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur bij de Provincie Groningen) en Marc Pauly (Universitair Docent Wijsbegeerte & hoofd van het Kenniscentrum Filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen) de Veranderdialoog aan over het nieuwe buzzwoord 'Purpose'. Hoe geef je inhoud aan de purpose van jouw bedrijf? Hoe betrek je je werknemers hierbij en hoe zorg je ervoor dat het echt verankerd wordt in de cultuur en het echt iets van jullie wordt? Aanmelden kan hier>


De Veranderdialogen zijn een initiatief van een groep onderzoekers van de RUG, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden en bedacht om het gesprek aan te gaan over duurzame transformatie.