Innovatieadviseur Slim & Groen provincie Drenthe

Innovatieadviseur Slim & Groen bij Ik Ben Drents Ondernemer

Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en de stikstofopgave vragen om een transitie naar een duurzamere economie. Anderzijds zorgen digitale ontwikkelingen voor ingrijpende veranderingen in alle sectoren van de Drentse economie. Van landbouw tot groene chemie en industrie, van zorg tot logistiek en energie. Er liggen grote kansen voor bedrijven die groene doelstellingen met ‘slimme’ doelstellingen willen combineren.

Samen met Drentse MKB-ondernemers starten we projecten op waarbij we een brug slaan tussen Slim en Groen. Denk aan thema’s als efficiënter gebruik van schaarse materialen, slimme recycling en upcycling van reststromen en het alternatief gebruik van natuurlijke reststromen.

Meer weten over dit project? 

Rudmer Heij kan je er alles over vertellen!