Ontwikkeling Chemport Industry Campus Emmen

Met Chemport Industry Campus Emmen creëren we een zichtbare en uitnodigende open innovatie omgeving waardoor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in de groene chemie (verder) kunnen groeien en bloeien, voortbouwend op het huidige ecosysteem en kennisniveau van met name bedrijven gevestigd op of nabij het Emmtec Industry & Businesspark. Zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Open innovatie wordt daarbij gezien als dé sleutel tot duurzaam succes. 

Als concrete vorm wordt de Chemport Industry Campus Emmen (CICE) verder vormgegeven. Deze moet de komende jaren ontwikkeld worden tot een volwaardige campus rondom innovatieve groene chemie toepassingen om zodoende meer kennis, innovaties, bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren in de regio Zuidoost-Drenthe. Binnen dit project wordt de daadwerkelijke opstart van de CICE en een aantal eerste wapenfeiten daarbij gerealiseerd

Rol van BBENG

Vanuit BBENG is Maarten Goddijn als business developer betrokken bij de ontwikkeling van de Campus Emmen. Vanuit een nauwe samenwerking met de betrokken partijen is zijn rol het aanjagen van het project, het samenbrengen van verschillende partijen en het genereren van nieuwe plannen.

De Campus zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen tot een gebied waar onderwijs, het bedrijfsleven, de chemie en overheden samenkomen, zowel fysiek als door het opzetten van samenwerkingen.


Ben je geïnteresseerd in wat er speelt en wat de volgende stappen zijn? 

Neem dan contact op met Maarten!

Meer lezen over de inhoud van dit project?  Lees deze blog over de Campus

Meer weten?

Neem contact op met Maarten