ElecHydro

De energietransitie

Om klimaatverandering tegen te gaan en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen is wereldwijd een grote energierevolutie nodig. Groene waterstof als energiedrager is een van de pijlers van deze transitie. De ambitie op het gebied van waterstof als energiedrager is groot en moet nog grotendeels worden gerealiseerd. 

ElecHydro, een jonge onderneming uit Drenthe, ontwikkelt een zeer efficiënte elektrolyzer die het mogelijk maakt om tegen een lage kostprijs groene waterstof te produceren uit zonne- en windenergie. 

A.E.M. Technologie

Met het project 'Groene H2 Versneller' zet Elechydro een belangrijke stap in de ontwikkeling van waterstof als energiedrager. Een van de elementen die dit project extra bijzonder maakt is dat ElecHydro gekozen heeft voor de Anion Exchange Membraan (A.E.M.) technologie. Ik hoor je nu denken wat is daar dan precies bijzonder aan? Het bijzondere is dat deze technologie in korte tijd van 0 naar 100% kan schakelen en daarmee goed toepasbaar is bij zonne- en windenergie. 

In het ontwerpproces van de nieuwe generatie stacks wordt er uitgegaan van het Cradle 2 Cradle principe. Dit houdt in dat er uit de ontwikkeling een volledig recyclebaar product zal komen. Daarmee draagt dit project bij aan de groei van de circulaire economie in Noord Nederland, en dat vinden we bij BBENG fantastisch! 

Impact

Vanuit BBENG hebben we ElecHydro geholpen met het verkrijgen van de financiering voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie stacks vanuit de 'Valorisatie- en Kennisontwikkeling' regeling. Nu de subsidie is toegekend ondersteunen we ElecHydro met diverse werkzaamheden in de projectuitvoering. We willen hen zoveel mogelijk werk uit handen nemen, zodat zij de focus op de ontwikkeling kunnen houden. 

We wensen ElecHydro veel succes toe met hun innovatieve project! 

Meer weten over dit project? 

Meer weten over ElecHydro óf heb je zelf een innovatief idee? Neem contact op met Niels!