Innoveren met BBENG

Innovatiekracht 

Je organisatie is continu aan verandering onderhevig. Hoe zorg je ervoor dat je dat in je voordeel kan gebruiken? Simpele tools en keuzes leiden direct tot verbetering en nieuwe competenties. Wij maken graag een start met je. Hoe ga je bijvoorbeeld om met innovatiebudget? Op welke wijze worden ideeën gegenereerd? En hoe worden innovatie, creativiteit en ondernemend gedrag onderdeel van het werk en de cultuur?

Innovatiekracht is dé competentie om innovatief en aantrekkelijk te zijn en te blijven. Het helpt om innovaties en processen snel en functioneel in te richten en het maakt de organisatie nóg aantrekkelijker voor (nieuwe) medewerkers. De organisatie wordt zo ingericht dat alle ideeën ertoe doen en dat beweging echt ontstaat.

Hoe innovatiekracht werkt
Innovatiekracht betekent innovaties écht laten gebeuren. De randvoorwaarden bestaan onder andere uit een tactisch ingerichte organisatie, een cultuur die innovatie ademt en diversiteit in de breedste zin van het woord. Innovatie is een onbegrensd proces en dat betekent dat in principe alle tools, keuzes, gebeurtenissen en gesprekken bijdragen aan het hebben en inzetten van innovatiekracht. 

Dat klinkt groot en breed en dat is het ook. Innovatievermogen en -kracht moeten namelijk door de gehele organisatie vloeien. Niet alleen op formele momenten tijdens vergaderingen of keuzemomenten, maar ook tijdens informele gesprekken die op het oog weinig voor lijken te stellen. Juist die kleine gesprekken waarin creatievelingen worden gehoord, waarin mensen geïnspireerd raken en gedachten worden gedeeld, zijn onmisbaar voor een innovatieve organisatie.

Scan jouw innovatiekracht
Bij BBENG hebben we hier het startpunt voor ontwikkeld. Door gebruik te maken van een levendige scan analyseren we de situatie, helpen we activeren en zoeken we samen naar de best passende stappen. 

Benieuwd hoe je innovatie kunt laten vloeien in jouw bedrijf of organisatie?
Neem contact op met Johannes Postema of Ruben Wubbema

Innoveren met BBENG

Als bedrijf of organisatie wil je relevant en competitief blijven. Dit vraagt om innovatiekracht, bijvoorbeeld wanneer je:

• door nieuwe wetgeving anders moet werken;
• meer werk met minder handjes moet doen;
• startups of competitie wilt voorblijven;
• nieuwe producten of diensten wilt ontwikkelen;
• wilt inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen;
• meer contact wilt met de buitenwereld;
• je organisatie aantrekkelijker wilt maken voor (potentiële) werknemers.

Dit kan uitdagingen met zich mee brengen doordat:

• je niet weet op welke innovatie geïnvesteerd moet worden;
• innovaties weinig succesvol zijn, en draagvlak ontbreekt;
• keuzes in het innovatieproces onoverzichtelijk en moeilijk te maken zijn;
• niet duidelijk is aan welke criteria innovaties worden getoetst;
• mensen te weinig initiatief/ondernemerschap tonen;
• onbekend is wat er speelt in de ‘buitenwereld’;
• energie wegloopt na een hackathon of ideeënsessie;
• innovatieve ideeën worden gesmoord door: procedures,
  formulieren, finance, legal of management.

BBENG helpt bedrijven en organisaties die tegen deze uitdagingen aanlopen door innovatieprogramma’s op te zetten. We werken en bouwen mee aan concrete innovaties zoals: nieuwe manieren van werken, producten, processen, samenwerkingen, creatieve oplossingen,
diensten en businessmodellen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat je het meest bereikt door ermee aan de slag te gaan!

 

Aan de slag met innovatiekracht?

Johannes & Ruben gaan graag met je in gesprek!